O projektu

INTER BIKE II
http://ita-slo.eu/INTERBIKEII

INTER BIKE II

Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike

fb logo

Projekt Vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike - INTER BIKE II je bil odobren na javnem razpisu Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 na tematskem področju nizkoogljičnih strategij. Namenjen je spodbujanju kolesarjenja kot trajnostne oblike mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti čezmejnega območja. Vodilni partner je Regionalni razvojni center Koper, sodelujejo pa še Mestna občina Koper, Občina Tržič (Monfalcone), Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in Lokalna akcijska skupina Vzhodnega Veneta VEGAL.

Partnerji vpeljujejo vzdolž kolesarske povezave Adriabike, ki povezuje Alpe z Jadranskim morjem, poskusne multimodalne linije prevoza koles z avtobusom, kakor tudi ladijske povezave za prevoz koles. Poleti 2018 in 2019 je vozil čezmejni avtobus s prikolico za kolesa med Koprom, Trstom in Gradežem z navezavo na Krmin, kjer poteka kolesarska trasa Alpe-Adria (Salburg-Gradež). Poleti 2019 je poskusno vozila ladja za prevoz koles po reki Lemene v Venetu. Ladja, ki vozi med Bibionejem in naravnim območjem Vallevecchio pri Caorlah od konca leta 2019, pa skrajša kolesarjem pot čez Beneško laguno. Popotniki z električnimi kolesi bodo to območje v prihodnje lažje prekolesarili, saj bo italijanski partner postavil v letu 2020 nekaj novih polnilnih postaj za električna vozila. V izolski občini so bili postavljeni novi kažipoti na kolesarskih poteh, v Beneški laguni pa označbe za nočno plovbo. V načrtu je še izvedba investicije v Hrvatinih ob meji z Italijo, kjer bo Mestna občina Koper uredila nov odsek kolesarske steze. 

Partnerstvo namerava obenem spodbuditi sodelovanje med lokalnimi in deželnimi oblastmi na obeh straneh meje pri urejanju prostora, načrtovanju prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V ta namen bo ustanovljen čezmejni odbor oz. skupina, v kateri bodo predstavniki odločevalske in izvedbene ravni. Tudi na področju razvoja kolesarskega turizma se še naprej spodbuja sodelovanje med ponudniki in izboljševanje kakovosti ponudbe za kolesarske turiste z izobraževanji, s čimer so partnerji začeli pri INTER BIKE-u v preteklem programskem obdobju.

Pomemben rezultat projekta je tudi ta spletna platforma. Prikazuje nekatere najpomembnejše daljinske kolesarske povezave zahodne Slovenije in lokalne kolesarske poti na tem delu države, ki se je tako začela predstavljati kot enotna kolesarska destinacija. Platforma ponuja uporabniku na enem mestu koristne informacije za načrtovanje potovanja.

Projekt vreden milijon evrov se bo zaključil oktobra 2020.

Fotografije na spletni strani so prispevali:

Vodilni partner projekta:

Regionalni razvojni center Koper
Ulica 15. maja 19
6000 Koper
+386 5 66 37 580
info@rrc-kp.si

Kontakt:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Vipavska cesta 4
5270 Ajdovščina
+ 386 5 36 53 600
info@rra-rod.si

 


rrc_kp obcina_kp obcina_trzic vegal ra-rod