INTER BIKE II

Projekt INTER BIKE II, ki ga sofinancira Program sodelovanja Interreg V A Italija-Slovenija, spodbuja kolesarjenje kot trajnostno obliko mobilnosti pri vsakodnevnih opravkih ter odkrivanju turističnih znamenitosti vzdolž kolesarske povezave Adriabike od Kranjske Gore do Ravenne. Vzpostavljene so tri multimodalne storitve prevoza koles z avtobusom in ladjo na območjih slovenske Istre, Furlanije-Julijske krajine in vzhodnega Veneta. Projekt spodbuja lokalne oblasti in ostale deležnike k tesnejšemu sodelovanju pri prostorskem in prometnem načrtovanju ter razvoju turizma. Med rezultati projekta Interbike II je mreža kolesarskih poti Bike Alpe-Adria. 

Bike Alpe-Adria je mreža kolesarskih poti, ki povezujejo Alpe, slovenska jezera s plažami in lagunami ob Jadranskem morju. Predlogi za kolesarjenje v znamenju sonca, morja, narave in bogate kulturne dediščine. Kolesarjenje, ki je doživetje. 

Spletna platforma je sofinancirana v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Platforma združuje podatke in rezultate projektov Inter Bike, iCON in Bimobis Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 preteklega programskega obdobja. 


rrc_kp obcina_kp obcina_trzic vegal ra-rod

adriabike interbike